De Chinese kruidenformule Rehmannia is zeer geschikt om in te zetten bij dieren met nierfalen. U kunt deze formule bestellen op:

www.huisdierendokter.nl: nierfalen.NIERFALEN (SCHROMPELNIER)

Nierfalen of schrompelnier bij hond, kat, cavia, konijn, fret en overige huisdieren.

Afname nierfunctie

De belangrijkste functie van een nier is het verwijderen van overbodige en ongewenste stoffen uit het lichaam. Het niet meer goed functioneren van een nier kan verschillende oorzaken hebben. Een aantal oorzaken leidt tot een snelle afname van de nierfunctie (acuut nierfalen), terwijl andere oorzaken meer een geleidelijke afname van de nierfunctie veroorzaken (chronisch nierfalen).

Acuut nierfalen

Acuut nierfalen wordt veroorzaakt door een verminderde bloedtoevoer naar de nieren of een belemmering van de afvoer van de urine die de nier moet verlaten (bijvoorbeeld belemmering door niersteen). De symptomen zijn afhankelijk de snelheid en de ernst waarmee het nierfalen zich ontwikkelt. Mogelijke symptomen zijn hoge koorts, shock en ernstige pijn. Acuut nierfalen wordt door een dierenarts middels bloedonderzoek aan de hand van het creatine en ureum vastgesteld.

Mogelijke oorzaak is onvoldoende bloed door:
Indien de oorzaak is dat te weinig bloed wordt toegevoerd naar de nieren, dan kan een dierenarts dit middels een stethoscoop bepalen. Een ruisend geluid is dan hoorbaar bij de nieren. Indien een stagnatie optreedt van de urine afvoer kan middels lichamelijk onderzoek bepaald worden of de nieren/blaas pijnlijk zijn.

Chinese kruiden worden bij een acuut nierfalen niet ingezet. Dit is een levensbedreigende situatie waarbij direct ingrijpen van een dierenarts noodzakelijk is.

Chronisch nierfalen

Chronisch nierfalen is een langzame afname van de nierfunctie. De filtertjes waaruit de nier is opgebouwd, raken de één na de ander langzaam defect. Hierdoor neemt in de loop van de tijd de totale filtercapaciteit van de nier af en een geleidelijke stijging van de hoeveelheid afvalstoffen in het bloed is het gevolg. De symptomen ontstaan geleidelijk. De filtertjes die defect zijn kunnen niet meer met een behandeling "gerepareerd" worden. Defect is blijvend defect, het is een niet-omkeerbaar proces.

Door de aanzienlijke overcapaciteit van het aantal filtertjes in de nieren zijn in eerste instantie geen symptomen waarneembaar. Naarmate het nierfalen ernstiger wordt kan vaker moeten plassen een eerste symptoom zijn, omdat de nieren de hoeveelheid urine minder goed kunnen beheersen.

Dieren die meer drinken vertonen meestal ook:

Behandeling nierfalen

Chronisch nierfalen wordt door bloedonderzoek vastgesteld. Middels uw dierenarts is een nierdieet beschikbaar. Hierdoor kunt u hoogwaardige eiwitten aan uw huisdier geven. Dit kan het nierfalen positief beïnvloeden. Nierdialyse en niertransplantatie zoals in de humane sector behoort niet tot de mogelijkheid. Chronisch nierfalen is een sluipmoordenaar, maar indien op tijd ontdekt is een behandeling nog zinvol. Het is te overwegen om oudere huisdieren, bijvoorbeeld een hond vanaf 8 jaar, een kat vanaf 10 jaar en een knaagdier op 60% van verwachtte levensduur, elk jaar middels bloedonderzoek hierop te laten onderzoeken.

Bij een vroegtijdige diagnose kan met de Chinese kruidenformule Rehmannia de ontwikkeling van de ziekte aanzienlijk worden afgeremd en zelfs tot stilstand worden gebracht. Rehmannia werkt direct op de nieren en is daardoor zeer effectief is tegen nierfalen. De Rehmannia geeft verder aan de nog goed functionerende filtertjes als het ware extra vermogen, waardoor de capaciteit wordt verhoogd. Het verbetertraject duurt ongeveer 2 tot 6 weken. Poeder mag door het eten worden gegeven. Indien gewenst mag het continue worden gegeven. Het heeft op lange termijn geen bijwerkingen. Rehmannia heeft geen afwijkende smaak.


KLANTENREACTIES REHMANNIA 300 mg (scrollen naar beneden)
KLANTENREACTIES REHMANNIA 1200 mg (scrollen naar beneden)Top